Vill du utveckla dina kunskaper som brandskyddskontrollant?

Du som vill lära dig mer inom ditt jobb som brandskyddskontrollant kan gå en brandskyddskontrollant kurs. Det är en grundutbildning som ger dig mer kunskaper inom brandskyddsarbete. Det finns oftast en eller flera personer på ett arbete som har ansvaret för brandskyddet och dessa kallas för brandskyddskontrollanter. 

Det är bra att först gå en utbildning inom brandskydd för att få de rätta kunskaperna, så att de kan lösa problem som uppstår. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om varför det börjar brinna, vad du ska göra och hur du ska agera när en brand bryter ut och hur du förhindrar att en brand uppstår. Denna kurs är ett steg före kursen brandskyddskontroll. Tar du sedan kurs för brandskyddskontroll, så får du en utbildning som är i samråd med SBA, som står för systematiska brandskyddsarbete.

Brandskyddskontrollanter kan behöva mer kunskaper

Du som jobbar som brandskyddskontrollant bör först gå kursen brandskyddsutbildning. Sedan kan du gå vidare med kursen för brandskyddskontrollanter. I en sådan kurs får du lära dig att bland annat bedöma riskerna för brand, samt att du lär dig hur du på eget vis kan utföra egenkontroller, kontrollronder och så vidare. 

Kursen ger dig även kunskaper i hur du på bästa sätt jobbar med checklistor samt att du lär dig jobba med förebyggande brandskydd. Utbildningen lär dig att initiera samt följa upp åtgärder, tillbudsrapporteringar och olika sorters rapporter. Du kan därmed få alla de kunskaper du behöver som brandskyddskontrollant. Utbildningen är helt teoretisk och du kan gå den via Brandexperten.

BAS PU om du jobbar inom bygg och anläggning

BAS PU är en kurs för er som jobbar inom bygg och anläggning. klicka här och du kan läsa mer om vad denna kurs innebär. Under 2009 kom det nya krav, inom arbetsmiljölagen för byggen av olika slag. Det är nämligen så att om ett anläggningsarbete eller ett bygge ska utföras, så måste detta ledas av en byggarbetsmiljösamordnare. Denna måste ha rätt kunskaper, och det kan man få via en kurs inom BAS PU. 

En byggarbetsmiljösamordnare är en person som måste kunna planera, projektera och utföra själva bygget. Inom en BAS P får du kunskaper om planering och projektering och inom en BAS U så får du kunskaper inom utförandet av byggen. Så för att få alla kunskaper du behöver, så är det en BAS PU kurs som gäller, särskilt om du ska jobba som en byggarbetsmiljösamordnare.

Kurs inom BAS P och BAS U

Om du vill gå en kurs så kan du vända dig till SUUAB. De har en kurs som sträcker sig över en hel dag. Hur själva utbildningen ser ut, utformas och går till beror helt på hur många som deltar och vilka personer som är med. Det baseras nämligen på förkunskaper hos er som väljer att ta en kurs inom detta. Det du kommer att kunna få till dig via denna kurs är dock en grundläggande kunskap om arbetsmiljöansvar. Du kommer även att få kunskaper i hur arbetsmiljöfrågor ska beaktas och då när det kommer till bland annat planering och projektering samt utförande. 

BAS PU omfattar flera olika delmoment och dessa omfattar bland annat miljökunskap, statistik, grunder inom olika områden, fördjupningar inom vissa områden så väl flera saker till. När kursen är genomgången får du ett utbildningsbevis. Du kan även komma att få en certifiering.