Smarta tjänster inom it

Det finns många fördelar med att lägga alla it tjänster som man använder sig av i samma låda. Total Cloud, som IT-mästaren.se använder sig av, är en sådan lösning. Här kan man välja mellan några olika alternativ. Bland annat erbjuder man en gemensam backup plattform till samtliga kunder. Det är en mycket flexibel lösning som tillåter ett flertal olika backupintervall.

Denna ger stöd för e-post plattformar, operativsystem, och de flesta sorters databaser. Man börjar då med att skapa en fullständig backup vid första tillfället. Efter ​​det skapas en backup på den förändrade datan. Detta sker varje natt, och innefattar raderade filer, ändrade filer och flyttade filer.

Kostnadseffektiva tjänster inom IT

Datorn komprimeras sedan och genomgår en kryptering. Därefter skickas den till IT-mästarens backup server. Denna har en hög och kraftfull komprimerings grad, som varierar beroende på vilken sorts data det handlar om. Detta gör att denna lösning är väldigt kostnadseffektiv, detta pga att kunden bara betalar för använd datavolym.

Denna verifieras sedan dagligen av IT-mästarnas tekniker. Lösningen är flexibel, och kan anpassas efter kundens specifika behov när det gäller ökning eller minskning av volymen.

Kunden kan även själv, utan inblandning av personal, minska eller öka utrymmet. IT-mästaren har som uttalat mål att alltid ​​erbjuda flexibla lösningar som är optimerade på ett kostnadseffektivt sätt för att passa kundens unika behovsbild.

Här finns också en lösning där du kan lagra data som används mindre frekvent. Denna kallas Arkiv Backup och fungerar på ett liknande sätt. Detta är dock en ren lagringstjänst. Detta kan vara ett smart alternativ att använda sig av eftersom man då minskar lagrings- och backup kostnad.

Om du vill veta mer om detta, eller någon annan av de it tjänster de erbjuder, så är det bara att gå in på på deras hemsida. Där finns mycket matnyttig information.

Satsa på Google annonsering

Genom Google annonsering kan du och ditt företag synas mer. Google annonsering gör att ni kommer högt upp i olika sökresultat och kan leda till att ni får fler kunder. Många gånger går människor ut och aktivt söker efter olika tjänster eller varor. Har ni då annonserat på Google, så är sannolikheten stor att de kommer välja just era produkter eller tjänster. När det gäller annonseringar på Google så kan ni själva vara med och styra vad som ska synas och när dessa ska synas. Detta om ni anlitar hjälp med er Google annonsering av WebDivision.

Annonsera på Goo​​gle

Om ni väljer att satsa på Google annonseringar så kan det bli mycket lönsamt för dig och ditt företag. Det är många som väljer att ha Google annonsering ute på nätet, just för att synliggöra sig själva och att göra reklam för sina tjänster och produkter. Det som är bra med att använda sig av annonser på Google är att ni kan rikta dem till en specifik målgrupp om ni så önskar. Att själv annonsera via Google är inte alltid det lättaste. 

Det bästa är att anlita till exempel WebDivision som hjälper er med det. Då kan ni tillsammans bestämma hur det ska se ut. Ni behöver dessutom bara betala när någon klickar på er annonsering eller besöker er sida. 

Ni kan inte bara få hjälp med att annonsera på Google utan er hemsida kan även göras mer sökvänlig genom att SEO. Kontakta WebDivision för mer information om vad de kan göra för just er.