Vill du utveckla dina kunskaper som brandskyddskontrollant?

Du som vill lära dig mer inom ditt jobb som brandskyddskontrollant kan gå en brandskyddskontrollant kurs. Det är en grundutbildning som ger dig mer kunskaper inom brandskyddsarbete. Det finns oftast en eller flera personer på ett arbete som har ansvaret för brandskyddet och dessa kallas för brandskyddskontrollanter. 

Det är bra att först gå en utbildning inom brandskydd för att få de rätta kunskaperna, så att de kan lösa problem som uppstår. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om varför det börjar brinna, vad du ska göra och hur du ska agera när en brand bryter ut och hur du förhindrar att en brand uppstår. Denna kurs är ett steg före kursen brandskyddskontroll. Tar du sedan kurs för brandskyddskontroll, så får du en utbildning som är i samråd med SBA, som står för systematiska brandskyddsarbete.

Brandskyddskontrollanter kan behöva mer kunskaper

Du som jobbar som brandskyddskontrollant bör först gå kursen brandskyddsutbildning. Sedan kan du gå vidare med kursen för brandskyddskontrollanter. I en sådan kurs får du lära dig att bland annat bedöma riskerna för brand, samt att du lär dig hur du på eget vis kan utföra egenkontroller, kontrollronder och så vidare. 

Kursen ger dig även kunskaper i hur du på bästa sätt jobbar med checklistor samt att du lär dig jobba med förebyggande brandskydd. Utbildningen lär dig att initiera samt följa upp åtgärder, tillbudsrapporteringar och olika sorters rapporter. Du kan därmed få alla de kunskaper du behöver som brandskyddskontrollant. Utbildningen är helt teoretisk och du kan gå den via Brandexperten.