Smarta tjänster inom it

Det finns många fördelar med att lägga alla it tjänster som man använder sig av i samma låda. Total Cloud, som IT-mästaren.se använder sig av, är en sådan lösning. Här kan man välja mellan några olika alternativ. Bland annat erbjuder man en gemensam backup plattform till samtliga kunder. Det är en mycket flexibel lösning som tillåter ett flertal olika backupintervall.

Denna ger stöd för e-post plattformar, operativsystem, och de flesta sorters databaser. Man börjar då med att skapa en fullständig backup vid första tillfället. Efter ​​det skapas en backup på den förändrade datan. Detta sker varje natt, och innefattar raderade filer, ändrade filer och flyttade filer.

Kostnadseffektiva tjänster inom IT

Datorn komprimeras sedan och genomgår en kryptering. Därefter skickas den till IT-mästarens backup server. Denna har en hög och kraftfull komprimerings grad, som varierar beroende på vilken sorts data det handlar om. Detta gör att denna lösning är väldigt kostnadseffektiv, detta pga att kunden bara betalar för använd datavolym.

Denna verifieras sedan dagligen av IT-mästarnas tekniker. Lösningen är flexibel, och kan anpassas efter kundens specifika behov när det gäller ökning eller minskning av volymen.

Kunden kan även själv, utan inblandning av personal, minska eller öka utrymmet. IT-mästaren har som uttalat mål att alltid ​​erbjuda flexibla lösningar som är optimerade på ett kostnadseffektivt sätt för att passa kundens unika behovsbild.

Här finns också en lösning där du kan lagra data som används mindre frekvent. Denna kallas Arkiv Backup och fungerar på ett liknande sätt. Detta är dock en ren lagringstjänst. Detta kan vara ett smart alternativ att använda sig av eftersom man då minskar lagrings- och backup kostnad.

Om du vill veta mer om detta, eller någon annan av de it tjänster de erbjuder, så är det bara att gå in på på deras hemsida. Där finns mycket matnyttig information.